Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

กล่องไปรษณีย์ B (ข) (17x25x9cm)

5.40 ฿5.94 ฿

กล่องไปรษณีย์เบอร์ B (ข) ขนาด 17 x 25 x 9 CM

  • ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat และค่าจัดส่ง

กล่องไปรษณีย์เบอร์ B (ข) ช่วยให้สินค้าของคุณ ส่งตรงถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย กล่องไปรษณีย์เบอร์ B(ข) เหมาะสำหรับใส่สินค้าที่มีขนาดเล็ก-กลาง

งานพิมพ์: ไม่พิมพ์
5.40 ฿
งานพิมพ์: Template 1 สี
5.94 ฿
ล้างค่า