Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

กล่องไปรษณีย์ E (จ) (24x40x17cm)

13.32 ฿14.22 ฿

กล่องไปรษณีย์เบอร์ E (จ) ขนาด 24 x 40 x 17 CM

  • ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat และค่าจัดส่ง

   กล่องไปรษณีย์เบอร์ E (จ) รองรับน้ำหนักได้ดี แข็งแรงทนทานช่วยให้สินค้าของคุณ ส่งตรงถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย กล่องไปรษณีย์เบอร์ E หรือ จ เหมาะสำหรับใส่สินค้าที่มีขนาดกลาง-ใหญ่และมีความยาว

งานพิมพ์: ไม่พิมพ์
13.32 ฿
งานพิมพ์: Template 1 สี
14.22 ฿
ล้างค่า